Luftmaske (lm)

Luftmasker bruges typisk til at starte arbejdet op med.

Hvis du skal arbejde i rækker, slås det ønskede antal lm op, hvorefter der vendes og arbejdes i lm-rækken med de ønskede masker.

Hvis du skal arbejde i ring, og endnu ikke har lært at lave en magisk ring, kan du også bruge lm til at starte dit arbejde med. Her slår du 4lm op, og laver en km i første m. Du har nu en lm-ring du kan lave de ønskede masker i. Står der fx i opskriften: "Slå 6fm op i en magisk ring", laver du de 6fm i lm-ringen (hullet i midten) og følger opskriften herfra.

Sådan laver du en luftmaske (lm)

1. Lav en løkke med garnet, og stram den til omkring nålen
2. Slå garnet om nålen (Du har nu 2 løkker på nålen)
3. Før garnet igennem løkken på nålen (Du har nu 1 løkke på nålen)
4. Gentag step 2 og 3 indtil du har det ønskede antal masker.

Du kan tælle maskerne, ved at tælle de små "v'er" maskerne danner.