Fastmaske (fm) 

Når du arbejder i ring, vil fastmasker danne små fine v'er på retsiden, og et mere groft mønster på vrangsiden. Der er i princippet ikke nogen rigtig vej at vende arbejdet, men du skal være særlig opmærksom ved opskrifter hvor du arbejder i bagerste eller forreste maskeled, da opskriften altid tager udgangspunkt i, at du arbejder fra retsiden og det derfor kan give et andet resultat, hvis du arbejder fra vrangsiden.

Arbejder du i rækker, hvor du vender arbejdet efter hver række, vil resultatet blive det samme på begge sider. Typisk vendes arbejdet med 1lm, når du arbejder i fastmaske-rækker.

Sådan laver du en fastmaske (fm)
1. Før nålen igennem næste maske. Husk at arbejde i begge maskeled med mindre opskriften siger andet.
2. Slå garnet om nålen
3. Træk garnet med tilbage gennem masken (Du har nu 2 løkker på nålen)
4. Slå garnet om nålen
5. Før garnet igennem begge masker på nålen

Du har nu lavet en fastmaske.